สถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.)จับมือนักวิชาการ-นักธุรกิจ ประชุมจัดโครงการ”สรรค์สร้างไทย.. อนาคตไทยกิจกรรมคาราวานแรลลี่ลงท้องถิ่นในปี64 พร้อมขับเคลื่อนเดินหน้าสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ให้เป็นความหวังของประเทศในยุคเทคโนโลยี่

                  วันที่ 23 พ.ย.63  นายสมชาย  พหุลรัตน์  ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.)Sangsan Instituteพร้อมนักวิชาการด้านกฎหมาย​ อ.นิดาวรรณ​    เพราะสุนทร (ผอ.หลักสูตรนิติศาสตร์ม.รังสิต) ศ.ดร.สุรพล  บุญประถัมภ์ (นักวิชาการด้านศาสนา)​, พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช “สารวัตรแรมโบ้”แกนนำผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างสรรค์(Creativity  Party) , ดร.วัลลภ  ใหญ่ยิ่ง (นักวิชาการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,), อ.เภสัชกรอธิวัฒน์  สินรัชตานันท์  (นักวิชาการด้านสาธารณสุข)​, ดร.ปิยะวัส ชอบพระ (นักวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียง)​, ดร.สุรชัย   เลี่ยมทอง  (ประธานสถาบันเอดจิ้ง), คุณพัชรียาภรณ์  สิงหพัตร์(นักธุรกิจด้านอาหาร) และคุณชนแดน พรหมเมศร์(นักธุรกิจสมุนไพร) พร้อมด้วย อ.สุพัฒก์  ชุมช่วย(นักวิชาการอิสระและGTO) ร่วมกันประชุมคณะกรรมการกับเครือข่ายรวมพลังทำดีเพื่อแผ่นดิน เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมคาราวานลงท้องถิ่นในปีหน้า ในโครงการที่ชื่อว่า”สรรค์สร้างไทย  อนาคคตไทย” โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมพลังของนักธุรกิจรุ่นใหม่และผู้คนหลากหลายสาอาชีพลงไปทำกิจกรรมในท้องถิ่น พร้อมกับเปิดรับฟังข้อมูลของเครือข่ายสถาบันฯในต่างจังหวัดที่จะรวมกันสร้างตัวแทนของผู้นำรุ่นใหม่ในทุกภาคโดยรูปแบบจะเป็นการจัดคาราวานแรลลี่ ควบคุ่ขนานไปกับเวทีเสวนาความรู้ด้านกฎหมายและเทคโนโลยี่ไปพร้อมกัน

     อาจราย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร(ผอ.หลักสูตรนิติศาสตร์ ม.รังสิต)และในฐานะกรรมการโครงการสรรค์สร้างไทย  อนาคตไทย” กล่าวว่ากิจกรรมนี้นอกจากเป็นการรวมแรงร่วมใจกันหลาย ๆฝ่ายแล้วยังได้ความรู้ควบคุูไปกับกิจกรรม ในยุคเทคโนโลยี่ทุกวันนี้เราสามารถจะเรียนรู้กฎหมายทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ เหมือนที่ม.รังสิต เรียนอยู่ที่บ้านพอสอบถึงจะมามหาวิทยาลัย วันนี้เราได้สร้างเครือข่ายและสถาบันฯเป็นตัวขับเคลื่อน และยังมีแกนนำผู้ก่อตั้งพรรคสร้างสรรค์ ที่มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมมือกันอย่างเต็มที่

                      ทางด้านดร.วัลลภ  ใหญ่ยิ่ง (นักวิชาการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)ที่เคยเป็นผู้บรรยายให้อสม. กล่าวว่าในฐานะที่เป็นกรรมการสถาบันฯและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคฯ กล่าวว่ากิจกรรมโครงการสรรค์สร้างไทย  อนาคตไทย ครั้งนี้เป็นการจัดกรรมการที่ลงไปในพื้นและจะกระจายออกไปในหลาย ๆ พื้นที่ในอนาคตเป็นการรวมพลังของผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติที่มีอุดมการณ์เดียวกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่การทำประโยชน์ เพื่อสังคมและการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ไปด้วยในตัว

                พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช “สารวัตรแรมโบ้” ที่ปรึกษาสถาบันฯและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างสรรค์ กล่าวว่าเราได้นักวิชาการที่หลากหลายจริง ๆ แม้กระทั่ง ดร.ปิยะวัส  ชอบพระ (นักวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียง) ก็จะมาช่วยทางด้านสร้างอาชีพและรายได้ให้เกิดกับท้องถิ่นเอาความรู้ด้านเกษตรกรรม ในการจะสร้างนวตกรรมด้านเกษตรมาำให้เกิดรายได้กับท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนให้เกิดรายได้ในหลายมิติ กิจกรรมสรรค์สร้างไทย  อนาคตไทย จึงได้ทั้งความรู้และการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยในตัว

                     คุณพัชรียาภรณ์  สิงหพัตร์ (นักธุรกิจด้านอาหาร) กล่าวว่าดีใจที่มีส่วนได้ร่วมกิจกรรมโครงการฯดี ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ในฐานะที่ได้ร่วมกิจกรรมกับสถาบันฯมาตั้งแต่ต้นเห็นด้วยการมีแนวคิดในการมีนโยบายสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ให้มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและมีภาวะผู้นำตั้งแต่อายุยังน้อย ๆ อย่างต้นเองก็มีคุณศรีเวียง ไตรธีระประภาส รุ่นพี่มาร่วมเป็นจิตอาสากับโครงการฯด้วยเหมือนกัน

                        สำหรับรายนายคณะกรรมการโครงการสรรค์สร้างไทย  …อนาคตไทย ยังประกอบด้วยProf.อิน นฤหล้า(อดีตคณะบดีบริหารธุรกิจเอแบค)Prof.ปีแอร์ เดอลาลองด์,Prof.สก็อต บัดเล่ย์, ดร.แสวง  วิทยพิทักษ์(อาจารย์ป.เอก ม.ราชภัฎจอมบึง) ดร.โชค ชัลวาลย์ (นักธุรกิจ-ศิลปิน) ,คุณอิศรานนท์ สิทธาพิสุทธิ์กุล(ที่ปรึกษาบ.ผลไม้ส่งออกฯบ.ไรซิง จก.) คุณเกียรติพงษ์  พิณทอง(หมอเปี๊ยก-ธุรกิจส่วนตัว), อ.ดนัย  หริพัฒน์กุล  (อาจารย์ครูมวยไทย), คุณสมบูรณ์   แสงสว่าง ประธานชุมชนฯ, นายพงษ์วุฒิ  ไตรธีระประภาศ(ธุรกิจส่วนตัว),คุณอำนวย  โกวิทธรรมกรณ์(นักธุรกิจ), อ.สุพจน์  สะแกงาม(นักวิชาการอิสระกสิกรรม)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: