สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เตรียมจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมมอบทุนการศึกษา “ทุนวันพ่อแห่งชาติ” ๑๒๐ ทุน

สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เตรียมจัดงานวันพ่อแห่งชาติ คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี 2563  จำนวน 321  คน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี 120 ทุน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                    วันนี้ (๔ พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.00 น. สมาคมผู้อาสาสมัคร  ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดแถลงข่าวการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี พันตำรวจเอกพลวุฒิ  วิเศษสงวน ประธานอำนวยการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ 41 ประจำปี 2563 และ นางสาวอรัญญา  เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ฐานะ เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีกร การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ 41 ประจำปี 2563 เป็นผู้แถลงข่าว

            การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยถือเป็นประเพณีปฏิบัติต่อเนื่อง นับเป็นปีที่ 41 แล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยคัดเลือกและยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ กิจกรรมที่ทางสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้นประกอบด้วย

  • การจำหน่ายดอกพุทธรักษา สัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ ดอกละ 10 บาท
  • ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 พิธีทำบุญเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ทอดผ้าสดับปกรณ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เป็นสิริมงคล ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เวลา 9.00 – 12.00 น.
  • จัดทำหนังสือวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 แจกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจ ภายในเล่มบรรจุเนื้อหา ประวัติความเป็นมาของการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ตั้งแต่ ปี 2523 เป็นต้นมา ซื้อได้ที่สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
  • จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมงานวันพ่อแห่งชาติ การจัดประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ และเพลงจากพระบรมราโชวาทชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 12 รางวัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนายนคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายสัปดาห์ส่งเสริมงานวันพ่อแห่งชาติ
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตรในวันที่ ๕ ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร แก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ และผู้สนับสนุน

นอกจากนี้บริษัทขนส่ง จำกัด ยังได้มอบบัตรพิเศษชั่วคราว เพื่อเดินทางไป – กลับ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยรถบัสปรับอากาศ ชั้น 1 สำหรับพ่อตัวอย่างที่เดินทางมารับรางวัล ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2563

อนึ่ง ในการจัดงานครั้งนี้ ได้มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ให้แก่

นายธงชัย ใจดี  นักกอล์ฟชาวไทย

นายออมสิน ชีวพฤกษ์  อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พลเอกวุฒินันท์ สิลายุทธ  อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

นายประกิจ ประจนปัจจนึก  อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

พลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา  ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริฯ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: