เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน : พาไปวัดละหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดละหารคือพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานวิหารเก่าและพระสีวลีองค์ใหญ่

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม ‘ สุทน สุขสันต์วันพุธทอ่านเพิ่มเติม “เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน : พาไปวัดละหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดละหารคือพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานวิหารเก่าและพระสีวลีองค์ใหญ่”