ครบรอบ10 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร(อาหารเเห้ง) พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 โดยได้รับความเมตตาจากพ่อเเม่ครูอาจารย์ พร้อมพระภิกษุสงฆ์ รับบิณฑบาต ลานหน้าหอประชุมพ่อขุนรามคำเเหงฯ

      โดยงานในครั้งนี้ได้มีการบรรยายเผยเเพร่ประวัติปฏิปทาธรรมะคำสอนของพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จึงได้รวบรวมปฏิปทาพอสังเขป

       “…หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเกจิอาจารย์ทางวิปัสสนาชื่อดัง ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นอริยสงฆ์หรือพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ได้รับยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจากบรรดาศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดท่าน ว่าเป็นอาจารย์วิปัสสนาชั้นเยี่ยมแห่งยุคสมัย ท่านมีศิษยานุศิษย์และคนเคารพนับถือมากมาย ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งปูชนียบุคคลอันทรงคุณค่ายิ่งของสยามประเทศ สมกับการได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

“องค์การ UNESCO” ได้ประกาศยกย่องให้ “หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต” ในวาระที่มีชาตกาล ครบ 150 ปี ในปี 2563 “เป็นบุคคลสำคัญของโลก” ประจำวาระปี 2563-2564 นับเป็นพระอริยสงฆ์รูปที่ 3 ของประเทศไทย จากวันที่หลวงปู่มั่นถือกำเนิด

หลวงปู่มั่นได้วางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันควรแก่สมณะและประชาชนอย่างกว้างขวาง ด้วยความถึงพร้อมทั้งปฏิบัติ ปริยัติและปฏิเวธ ท่านกล่าวว่า ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ จะแยกกันไม่ได้ ดังหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ต้องอิงอาศัยกันอยู่ฉันใด ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ก็อาศัยกันอยู่อย่างนั้น สัทธรรม 3 อย่างนี้จะแยกกันไม่ได้เลย…”

ประวัติหลวงปู่มั่นโดยสังเขป

หลวงปู่มั่น ถือกำเนิดในวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ปีมะแม วันที่ 20 มกราคม 2413 ที่บ้านคำบง ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันคือ บ้านคำบง ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี) ท่านเป็นบุตรชายในสกุลแก่นแก้ว มีบิดาคือนายคำด้วง มารดาคือนางจันทร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: