เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน : ช่วงเทศกาลกินเจไปเทศบาลเมืองบางบัวทองไหว้ขอพรองค์เจ้าพ่อจุ้ยเทพเจ้าแห่งสายน้ำ

วันนี้วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 พี่หนุ่ม-สุทนขอนำเสนอทุกท่านที่ถือศีลกินเจหรือผู้ศรัทธาในเทพเจ้าจีนไปศาลเจ้าพ่อจุ้ยเทพเจ้าแห่งสายน้ำ เมื่อครั้งสมัยโบราณชาวจีนแผ่นดินใหญ่ถ้าหากติดต่อค้าขายทางเรือสำเภาหรือเรียกว่าเดินเรือข้ามน้ำข้ามทะเลก็จะอัญเชิญองค์เจ้าพ่อจุ้ยเทพเจ้าแห่งสายน้ำ มากับเรือสินค้าด้วยเพื่อปกป้องภัยพิบัติทางทะเลและให้ประสบผลสำเร็จการค้าขาย

ส่วนศาลเจ้าพ่อจุ้ยตั้งอยู่ริมคลองพระพิมลราชาหลังตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นศาลเจ้าเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เพราะว่าชาวจีนสมัยนั้นใช้แรงงานขุดคลองพระพิมราชาได้แล้วได้กั้นทำนบดินเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับขนส่งสินค้าพืชผักผลไม้ ต่อมามีชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนเพื่อค้าขายจึงเป็นตลาดเรียกตลาดทำนบดิน แล้วเมื่อความเจริญเข้ามากลายเป็น 2 ตลาด คือ ตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

ดังนั้นช่วงนี้เทศกาลกินเจไปกราบบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าพ่อจุ้ยเทพเจ้าแห่งสายน้ำ และประดิษฐานคู่กับ องค์เจ้าแม่ทองคำหรือชาวจีนเรียกอากง อาม่า

นอกจากนี้ยังมีองค์พระอวโลกิเตศวรกวนอิมยืนประทานพรและเทพไฉ่ซิ่งเอี๊ยะผู้ให้โชคลาภทรัพย์สมบูรณ์

ไปเที่ยวได้ศาลเจ้าพ่อจุ้ยเทพเจ้าแห่งสายน้ำ ศาลเจ้าอยู่ด้านหลังตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีสถานที่จอดรถสะดวกสบายครับ พี่หนุ่ม-สุทนขอแนะนำเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ แล้วพบกันใหม่เรื่องท่องเที่ยวตอนหน้าครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s