ผบช.ก. เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสระแก้ว จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ (วันพระ) พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมลอ่านเพิ่มเติม “ผบช.ก. เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสระแก้ว จ.เพชรบูรณ์”