เรื่องย่อเรื่อง เปรต สัมภเวสี โดย น้อย กรวิชญ์ –Jacky Guru Film ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

 ไอซ์ เป็นลูกสาวคนที่สองรองจากพี่ชายที่เสียไปแล้ว อ่านเพิ่มเติม “เรื่องย่อเรื่อง เปรต สัมภเวสี โดย น้อย กรวิชญ์ –Jacky Guru Film ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม”