สุวัจน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ร่วมงานวัดบ้านไร่เตรียมสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ สูง 27 เมตร อิริยาบถนั่งยองถือกระบอกเคาะหัวลูกศิษย์ มอบหมายให้ มร.นม เชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา-วัฒนธรรม

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 ตุลาคม ที่ศาลาการเปรียญใต้ออ่านเพิ่มเติม “สุวัจน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ร่วมงานวัดบ้านไร่เตรียมสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ สูง 27 เมตร อิริยาบถนั่งยองถือกระบอกเคาะหัวลูกศิษย์ มอบหมายให้ มร.นม เชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา-วัฒนธรรม”