สคทส. เดินหน้าโครงการ”สรรค์สร้างไทย…..อนาคตไทย” เพื่อสังคมไทย และประเทศชาติ

          อ่านเพิ่มเติม “สคทส. เดินหน้าโครงการ”สรรค์สร้างไทย…..อนาคตไทย” เพื่อสังคมไทย และประเทศชาติ”

“เรืออากาศหญิง ลัดดา ชอบสว่าง”รับรางวัล “คนดีศรีสยาม รางวัลญาณสังวร”(สมเด็จพระสังฆราชฯ )

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2563 ที่ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สอ่านเพิ่มเติม ““เรืออากาศหญิง ลัดดา ชอบสว่าง”รับรางวัล “คนดีศรีสยาม รางวัลญาณสังวร”(สมเด็จพระสังฆราชฯ )”