นักวิชาการสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.)Thai Sangsan Institute ชี้ 3 วิกฤติของประเทศ”โควิด-เศรษฐกิจ-การเมือง” เปิดรับฟังปัญหาทุกด้าน 3 แกนนำสถาบันฯ” Mr.p-สารวัตรแรมโบ้-อาจารย์แหม่ม(นักกฎหมาย-นักวิจัย)” ชี้ในวิกฤติย่อมมีโอกาส ใช้จุดแข็งของประเทศด้านสาธารณสุข สร้างรายได้เข้าประเทศด้วยการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เที่ยวสนุกปลอดภัยแบบNext Normal