สำนักงานพาณิชย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เชิญชวนเที่ยวงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์”

สำนักงานพาณิชย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดนครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, อุทัยธานี) โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์” ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พิธีเปิดจะมีขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐-๑๙.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจาก นายประดิษฐ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร, นายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดพิจิตร, นายวีระพงศ์ สืบค้า พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี, นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง ยิ่งยง ยอดบัวงาม โดยมี ดีเจอรรณพ กิตติคุณ ทำหน้าที่พิธีกรของงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s