รองผู้ว่าฯททท.ด้านดิจิทัลฯคนใหม่ประกาศเดินหน้างานด้านดิจิทัลเต็มรูปแบบ คาดหวังสร้างกลุ่มเครือข่ายนักท่องเที่ยวจิตอาสาด้านเทคโนโลยี่ไปพร้อมการท่องเที่ยวแบบปลอดภัยและคำนึงถึงสุขภาพในยุคโควิด 19 เผยชีวิตเคยได้รับรางวัลผู้บริหารแห่งปีหรือCEO Thailand Awards”มาแล้ว

687279

           การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการแต่งตั้งข้าราชการประจำปีในหลายตำแหน่งในส่วนของรองผู้ว่าฯททท.ในปีนี้แ1ในนั้นมี คุณอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผอ.ภูมิภาคภาคกลางได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในยุคประเทศไทย4.0 ที่จะต้องใช้เทคโนโลยี่เข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน ซึ่งภายหลังได้รับประกาศแต่งตั้ง”นายอภิชัย”กล่าวถึงการที่จะต้องทำงานแบบเชิงรุกในการใช้เทคโนโลยี่ทุกด้าน เพราะภารกิจของตำแหน่งรองผู้ว่าฯด้านนี้ต้องดูแลงานด้านดิจิทัล แล้วยังรวมไปถึงงานด้านวิจัย และการพัฒนาควบคู่กันไป ซึ่งในด้านนี้ททท.มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะขับเคลื่อนงานด้านนี้อย่างเต็มที่ เพราะการท่องเที่ยวในปัจจุบันทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหาแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกและรวดเร็วจากการใช้เทคโนโลยี่ โดยเฉพาะมือถือ หรือข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและเวปต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่าในอดีต จึงเป็นยุคท่องเที่ยวใช้เทคโนโลยี่เข้ามาช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างง่ายดาย

687282

                  รองผู้ว่าฯททท.ด้านดิจิทัลฯ กล่าวต่อไปว่าตนเองพร้อมเดินหน้าทำงานในเชิงรุกด้านดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมิตรภาพและเครือข่ายกับกลุ่มคนไทยที่ใช้เทคโนโลยี่สมัยใหม่มาเป็นพลังเที่ยวด้วยจิตอาสา เที่ยวแบบปลอดภัยและรักษาสุขภาพในสถานการณ์โควิด19 ที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในการเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกัน ซี่งในองค์กรเราผู้นำขององค์กรผู้ว่าฯททท.”ดร.ยุทธศักดิ์  สุภสร” ท่านเป็นนักบริหารชั้นยอดอยู่แล้ว เพียงแต่ทีมงานหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบร่วมกันทำงานขับเคลื่อนกันเป็นทีมเวิร์ค งานทุกอย่างก็จะไปได้ดี ผมเคยผ่านงานสำคัญ ๆในช่วงเป็นผู้อำนวยภูมิภาคภาคกลางฯ(มาหลายงานสำคัญ เช่น งาน  5ธันวา สะพานภูมิพล ทำเพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9,  งานเที่ยวตามฝันครั้งหนึ่งในชีวิต มอบให้กับผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่มีรายได้น้อย เช่น กลุ่ม อสม. ,อพปร. ,อสส. อพม และรวมถึงงานศาสตร์พระราชาเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  ซึ่งภารกิจด้านดิจิทัล จึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการมาช่วยขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานแล้วยังสนับสนุนงานในส่วนของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่

สำหรับนายอภิชัยฯ รองผู้ว่าฯททท.ด้านดิจิจัล วิจัย และพัฒนาฯเคยได้รับรางวัลผู้บริหารแห่งปี 2560(CEO Thailand Awards2017)จากพล.อ.พิจิตร  กุลละวาณิชย์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) และรางวัลคนดีเด่นแห่งปี 2562 จากมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ซี่งชีวิตการทำงานเริ่มตั้งแต่พนักงานบริหารทั่วไป 3 งานประสานงานศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและผ่านงานทั้งด้านดูแลมัคคุเทศก์, หัวหน้างานอเมริกา(ฝ่ายตลาดต่างประเทศ),หัวหน้าส่งเสริมสินค้าที่ระลึก,หัวหน้าส่งเสริมสินค้าที่ระลึกและงานกองส่งเสริมกิจกรรมฯลฯ

687278

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s