สุดมหัศจรรย์! “พระอาทิตย์ทรงกลด” ขณะอัญเชิญ ‘พระมหาโพธิสัตว์(กวนอิม)’ ขึ้น ณ แท่นประทับหยกขาว

S__46374949

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ (วันพระ) ผมขอน้อมนำ มหาบุญ มหากุศล มาฝากครับ

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา, กรรมการมหาเถรสมาคม มีดำริให้อัญเชิญองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว ปาง ๔ พระพักตร์) ซึ่งเดิมประดิษฐาน ณ วัดยานนาวากรุงเทพฯ ให้ไปประดิษฐานณ สำนักสงฆ์เทพสถิตย์ฯ จ.ชัยภูมิ เพื่อให้ญาติโยมในพื้นที่ได้กราบไหว้สักการะ

โดยทันทีที่ได้อัญเชิญองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ประดิษฐานยังแท่นหินหยก พระอาทิตย์ทรงกลด” บนท้องฟ้าเหนือยอดแท่นได้ปรากฏขึ้นอย่างอัศจรรย์ ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีและเป็นมหาสิริมงคลยิ่งนัก

กราบอนุโมทนาในมหาบุญ มหากุศล อันเป็นมหามงคลฤกษ์ยิ่งนี้ร่วมกันครับ สาธุ

S__46374955

S__46374959

S__46374962

S__46374960

S__46374954

S__46374953

S__46374952

S__46374969

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s