พิธีบรรพชาศาสนทายาทโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑

S__9609952

24 กรกฎาคม 2563 : ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร   คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  จัดพิธีบรรพชาศาสนทายาท โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑ โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก อธิบดีสงฆ์วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนาคศาสนทายาทจำนวน 49  รูปเข้าร่วมพิธีบรรพชาในครั้งนี้

_DSC4047

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า  ทางคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความยินดีและภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาถวาย เป็นพุทธบูชา สนองพระราชปณิธานขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกๆ พระองค์

_DSC4032

ศาสนทายาททุกท่าน จะได้เข้ารับการบรรพชาในวันนี้และจะเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ ในวันรุ่งขึ้นในพระอารามหลวง 3 แห่ง ได้แก่ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร , วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร และวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร จึงจะถือว่าเป็นการเข้าสู่โครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติโดยสมบูรณ์ ต่อจากนั้น ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ที่ 28 กรกฎาคม นี้ พระภิกษุศาสนาทายาทจะได้ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่อีกด้วย และในโอกาสอุดมมงคลนี้กระผมได้จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรจำนวน 69 องค์ ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดของผู้เกิดวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารอีกด้วย

_DSC4008

กล่าวได้ว่า พิธีบรรพชาสามเณรที่เกิดขึ้นในวันนี้ นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติอันเป็นมงคลขององค์พระมหากษัตริย์ไทยแล้ว ยังมีส่วนสำคัญยิ่ง ในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้เจริญและมั่นคงถาวรสืบไป

02-5

_DSC3910

_DSC3949

_DSC3957

_DSC3939

_DSC3932

_DSC3943

_DSC3977

_DSC3981

01-4

_DSC3996

_DSC4007

_DSC3993

03-5

_DSC4041

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: