เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร โปรดให้ คณะแพทย์ รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ตรวจคัดกรองโควิด –๑๙ แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา

S__43139266

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (วันวิสาขบูชา) ผมขอน้อมนำ มหาบุญ มหากุศล มาฝากครับ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)

– เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

– เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

– กรรมการมหาเถระสมาคม

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช ป.ธ.๖)

– กรรมการมหาเถรสมาคม

– ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘

– ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

มีเมตตาห่วงใยต่อปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงโปรดให้  ดร.อัครพัชร์ พร้อมเพรียงชัย , รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผอ.รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น พร้อมคณะฯ เข้าดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -๑๙) น้อมถวายแด่ ท่านสมเด็จเจ้าประคุณฯ และคณะพระภิกษุสงฆ์ทุกรูป รวมถึงคณะโยมผู้ดูแลวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้โปรดดลบันดาลอภิบาลรักษาท่านฯ และครอบครัวได้มีความสุขสวัสดี สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พ้นจากภยันตรายทั้งปวงสมปรารถนา และเจริญในธรรมยิ่งขึ้นๆ ไป

ตลอดจนขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ โรคภัยไข้เจ็บ โรคระบาด  ทุพภิกขภัย และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และกำลังพลในสังกัด ตลอดจนกัลยาณมิตรผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญในครั้งนี้

กราบอนุโมทนาสาธุการในมหาบุญ มหากุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา วันมหามงคลในครั้งนี้ร่วมกันครับ

S__43139231

S__43041224

S__43139339

S__43139340

S__43139294

S__43139293

S__43139266

S__43139267

S__43139263

S__43139363

S__43139364

S__43139375

S__43139377

S__43139381

S__43139382

S__43139383

S__43139297

S__43139299

S__43139317

S__43139318

S__43139319

S__43139320

S__43139321

S__43139321

S__43139322

S__43139323

S__43139325

S__43139326

S__43139296

S__43139295

S__43139324

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s