ในหลวง ทรงโปรดให้ สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

287702

วันพุธ ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดให้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระบรมราชบุพการี เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

การนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแก้วบูชาพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ ทรงกราบราบ จากนั้น เจ้าพนักงานอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล พระสงฆ์ ๗๗ รูปเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ และถวายพรพระ จบ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประเคนภัตตาหารถวายแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรีไปประเคนแด่ประธานสงฆ์ ภัตตาหารนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับ

พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ประธานองคมนตรีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระปรมาภิไธยสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระนามสมเด็จพระบรมราชบุพการี ๗๗ พระองค์ เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงจากพระโกศและสุสานหลวงพร้อมแล้ว ประธานองคมนตรีทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์สำรับแรก พระสงฆ์สดับปกรณ์ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วพระสงฆ์ขึ้นสดับปกรณ์ผ้าคู่เป็นเที่ยวๆ จนครบจำนวน เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปทรงกราบราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ เป็นเสร็จการ

287699

287698

287701

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s