เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มหามงคลที่ระลึกสมโภชพระสุพรรณบัฏ วาระที่ ๓ (ในวาระที่ดาวเสาร์ย้ายราศี)

S__40271980

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓  (ดาวเสาร์ย้ายราศี) สมเด็จพระพุฒาจารย์  (สนิท ชวนปญฺโญ)

-เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

-เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก -กรรมการมหาเถรสมาคม

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ฉายา ธมฺมธโช)

-กรรมการมหาเถรสมาคม​ -ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษก พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ “สมเด็จธงชัย” มหามงคลที่ระลึกสมโภชพระสุพรรณบัฏ วาระที่ ๓ (ในวาระที่ดาวเสาร์ย้ายราศี)  โดยมีคณะศิษยานุศิษย์  ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทานบดี อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สังคม ประเทศชาติ   ในการบำบัดปัดเป่าโรคาพยาธิ และภัยพิบัติทั้งมวล ยังพุทธศาสนิกชน สังคม ประเทศชาติและนานาอารยประเทศทั่วโลก  ให้มีสุขภาพร่างกาย อุดมบริบูรณ์ตรีคูณด้วยทาน ศีล ภาวนา สัมมาปฏิบัติ มีสติปัญญาแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด ๑๙ ให้เบาบางจางหายสลายไปในที่สุด

อนุโมทนาสาธุในมหาบุญ มหากุศลครั้งนี้ ร่วมกันครับ

S__40271978

10633

10642

10650

10638

S__40263748

S__40263769

S__40263786(1)

S__40271912

S__40263790

S__40263740

S__40263776

S__40263785

S__40263786

S__40263787

S__40272015

S__40263781

S__40263782

S__40263805

S__40263812

S__40263814

S__40263843

S__40263844

S__40263845

S__40263846

S__40263847

S__40263848

S__40263770

S__40263741

S__40271940

S__40271942

S__40272135

S__40263836

S__40271938

S__40272150

S__40272155

S__40272141

S__40272143

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s