ประชาชน เอกชน และภาควิชาการ รวมพลังจับมือ“ชัชชาติ”ร่วมสร้างกรุงเทพฯ ที่ดีกว่าเดิม ในงาน“ชัชชาติชวนคุย คนกรุงเทพฯ ช่วยคิด”

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์-02

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 -17.00 น. ณ  ลานกิจกรรม ชุมชนโรงหมู คลองเตย กรุงเทพฯ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พร้อมประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม“ชัชชาติชวนคุย คนกรุงเทพฯ ช่วยคิด” ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยนายชัชชาติเปิดเผยถึงกิจกรรม“ชัชชาติชวนคุย คนกรุงเทพฯ ช่วยคิด” ว่า

“เป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยกันร่วมสร้างกรุงเทพฯ ที่ดีกว่าเดิม เพราะตนเชื่อมั่นว่ากรุงเทพฯ จะดีขึ้นได้ ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกัน จึงชวนทุกฝ่ายมาร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิด ช่วยกันหาวิธีสร้างกรุงเทพฯ ที่ทุกคนอยากเห็น ทั้งจากกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และที่สำคัญคือการร่วมแสดงความเห็นของประชาชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการรับสมัครอาสาสมัคร Better Bangkok” ผ่านเว็บไซต์ https://betterbangkok.co อีกด้วย ซึ่งถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับกรุงเทพฯ ให้ได้ ก็ควรจะต้องร่วมมือกันและช่วยกันทำเป็นทีม เราต้องไปด้วยกัน ในกิจกรรมครั้งนี้จึงมีการรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครที่สนใจอยากเข้าร่วมเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา เพราะทุกคนล้วนแต่มีปัญหา หรือความเชี่ยวชาญ รวมถึงความเข้าใจในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป

ฮาร์ท-สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล และสุภาพ คลี

 ผมคิดว่าปัญหาของกรุงเทพฯ มีคนคิดมาเยอะแล้ว แต่บางทีอาจไม่ได้นำความคิดนั้นมาพัฒนาเป็นนโยบายหรือเป็นรูปธรรม การที่วันนี้เราได้คุยกับหลาย ๆ คน หลาย ๆ กลุ่ม และบางส่วนที่เราได้เชิญมาร่วมในงานนี้ ก็น่าจะทำให้เห็นทางออกที่เราสามารถดำเนินการได้ มาช่วยกันพัฒนาชุมชน พัฒนากรุงเทพฯ ให้ดีขึ้น เมืองที่เราอยู่เป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดี เราถึงต้องระดมสมอง ระดมความคิดกัน มาตรฐานของเมืองที่ดีจะต้องมีไม้บรรทัดวัด ผมคิดว่ามี 5 เรื่องที่จำเป็น คือ 1) โปร่งใส 2) ตอบสนอง 3) ครอบคลุม 4) ยุติธรรม และ 5) ยั่งยืน ความโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญมากอันดับต้น ๆ ของเมืองที่ดี เพราะถ้าไม่โปร่งใส ก็ไม่สามารถที่จะดูแลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นต้นเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาอีกมาก เมืองที่ดีต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับตัวให้รับมือกับอนาคตที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป เมืองที่ดีต้องดูแลคนอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วน ไม่ใช่ดูแลเฉพาะคนบางกลุ่ม เมืองที่ดีต้องมีความยุติธรรม การจัดสรรทรัพยากรต้องมีความเหมาะสม และเมืองที่ดีต้องมีความยั่งยืน ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างภาระที่ไม่จำเป็นกับคนรุ่นต่อไป

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัส

  สำหรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนากรุงเทพฯ จะสำเร็จได้ ประกอบด้วย 4 ภาคส่วนสำคัญ คือภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ซึ่งทุกส่วนต้องทำงานประสานกัน ร้อยทุกอย่างเข้าด้วยกัน หลายความเห็นที่ได้รับจากกลุ่มต่าง ๆ และประชาชนในกิจกรรมครั้งนี้ สามารถบูรณาการกันได้ วันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น หัวใจสำคัญคือเราอยากให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น เป็น พลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) ที่มีความรับผิดชอบ มีส่วนรวม ช่วยกันดูแล ตรวจสอบ และเสนอความคิดเห็น ถ้าเรามีภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาควิชาการที่เข้มแข็ง มีภาครัฐที่เข้าใจ รับฟัง และดำเนินงานด้วยนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก็จะพัฒนาเมืองไปได้อย่างยาวไกลและต่อเนื่อง ผมหวังว่าการร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นจากทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความหวังในการร่วมสร้างกรุงเทพให้ดีกว่าเดิม ถ้าเราทุกคน ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ก็มีความหวังที่จะทำให้ดีขึ้น และถ้ามีผู้นำในภาครัฐที่เข้าใจปัญหา มุ่งแก้ไขปัจจุบัน และตั้งใจสร้างอนาคตเป็นหนึ่งในทีม ก็น่าจะทำให้กรุงเทพฯ ดีขึ้นกว่าเดิมได้ กรุงเทพฯ ของเราจะดีขึ้นได้ ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันครับ”

_R0A5626-2

 ผู้ที่สนใจร่วมเป็นอาสาสมัคร Better Bangkok” สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://betterbangkok.co  และติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของ Better Bangkok ได้จากเพจ https://facebook.com/betterbangkokmetro/ เพื่อรวมพลัง สร้างกรุงเทพฯ ที่ดีกว่าเดิม

_R0A5069-2

_R0A4907-2

_R0A4657

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s