“บิ๊กก้อง”ร่วมถกวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  CSES 2019

บิ๊กก้อง”ร่วมถกวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  CSES 2019

 

29314

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. ร่วมเป็นประธานพิธี เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา International Conference on Sports and Exercise Science (ICSES 2019) ภายใต้หัวข้อ Road to Tokyo 2020″ โดยมี ศจ.นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ม.มหิดล เป็นประธานพิธี ที่ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กทม. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา

การประชุมครั้งนี้ ประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับ ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เตรียมความพร้อม นักกีฬาสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020  จัดโดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาม.มหิดล และ สมาคมกีฬาแบดมินตันฯซึ่ง เป็นความร่วมมือ ระหว่างเครือข่ายคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬา และพลศึกษา

มุ่งเน้นประเด็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ การพัฒนา นักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ด้านการฝึกซ้อม การเตรียมร่างกาย ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยา จิตวิทยา โภชนาการ การค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬา การป้องกัน และเฝ้าระวังการบาดเจ็บ การฟื้นฟูสภาพร่างกาย หลังจากการบาดเจ็บ ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  และการจัดการด้านกีฬา

นอกจากนี้มีการจัดบรรยาย  และนำเสนอผลงานทางวิชากาแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการ ที่มี ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และประโยชน์การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไปสู่ระดับสูงสุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s