สมาคมกีฬาลูกหนังไทย ร่วมกับ ปตท. และ กกท. จัดผู้อบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น

สมาคมกีฬาลูกหนังไทย  ร่วมกับ ปตท. และ กกท. จัดผู้อบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น

 

199835668

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน และกกท.ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนจำนวน 30 คน ที่ผ่านคุณสมบัติ เข้าอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course  ครั้งที่ 24/2562  ที่  อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท  เชียงใหม่

สำหรับรายชื่อมีดังนี้ นายกุลกิตติ์ แสงคำ นายเกียรติตุณ จันต๊ะยอด นายอริยะ งามสะอาด นายภูมิพัฒน์ พลายละมูล นายพิชญดนย์ โคตรสี นายสุรชัย กุลสา นายปัณณวิชย์ คำภีระ นายอภิรักษ์ นันทะขันธ์ นายวุฒิศักดิ์ มูลมะณี  นายดนุชา โพเว นายอนันต์ ชันแสง นายวัชระ เพ็งปอพาน  นายชัยสิทธิ์ ขันใจ นายกิตติพงษ์ ใจดี นายเกรียงศักดิ์ วันกูล นายจักริน เขียวมูล นายเฉลิมวุฒิ เกษม นายคมสันติ มีแสงนิล นายสุวิทย์ เมืองดี นายประมุข เศรษฐพันธุ์พณิช นายพงศ์ภัค เสมอใจ นายสันติ พลซา นายวีรพงษ์ ศรีสะอาด นายพงศ์พิสุทธิ์ จันทรสาขา นายฤทธิเกียรติ สิมารับ นายโกสินทร์ เหมบุตร นายเจษฎาภรณ์ ทองขาว นายพีรพัทธ์ พนิษฐาการกูล นายภาคภูมิ แสงคำ และนายนฤพล สังกันตกุล

อนึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อทั้งหมด ไปยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง และรายงานตัวเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ที่ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่  เริ่มวันที่ 1 ก.ค.จนถึงวันที่ 6 ก.ค.นี้   โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย

โดยมีหัวข้อหลักการฝึกอบรม ประกอบด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลแต่ละส่วน, การจัดแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา  และไทยแลนด์ เวย์

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s