กกท. เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ประชาชนเดือดร้อนแจ้งได้หลายช่องทาง

กกท. เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ประชาชนเดือดร้อนแจ้งได้หลายช่องทาง

 

25888

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ กกท. โดยมี นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ กรรมการกกท. พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ กรรมการกกท. ไทย,  และผู้แทนจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมพิธี ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการกล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยให้ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทางการประสานงาน แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

กกท.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ กกท. เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น การร้องเรียนการทุจริตหรือเรื่องอื่นๆ เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กล่องรับเรื่องร้องเรียน, โทรศัพท์, โทรสาร, เว็บไซด์, อีเมล์ หรือทางไปรษณีย์ เป็นต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนในการตรวจสอบ และนำเสนอการทำงานที่หลากหลาย

การเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ กกท. จะช่วยให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับความสะดวกจากการให้บริการอีกทางเลือกหนึ่งของ กกท. และเป็นการเน้นย้ำ กระตุ้นเตือนถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้องค์กรเกิดการยอมรับจากบุคคลภายนอกและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีโดยรวมต่อไป

ทั้งนี้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ กกท. จัดตั้งขึ้น ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ   7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.เปิดทำการในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s