มรภ.สวนสุนันทาเซ็นสมาคมอีสปอร์ต ร่วมพัฒนาวิชาการหลักสูตรน้องใหม่ “การจัดการ”สู่มาตรฐานสากล

มรภ.สวนสุนันทาเซ็นสมาคมอีสปอร์ต ร่วมพัฒนาวิชาการหลักสูตรน้องใหม่

“การจัดการ”สู่มาตรฐานสากล

 

57491490

ที่โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่นมา มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย โดยมี  ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมรภ.ภัฏสวนสุนันทา ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา และ นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนลงนามของทั้ง 2 ฝ่าย
ผศ.ดร.บัณฑิต เปิดเผยว่า ปัจจุบันกีฬาอีสปอร์ตมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยล่าสุดมีการสำรวจพบว่า มีคนไทยเล่นเกมมากถึง 20 ล้านคน ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มรภ.สวนสุนันทาเล็งเห็นโอกาส ที่จะผลิตบุคลากรมารองรับอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่นี้ ด้วยการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการอีสปอร์ตขึ้น ในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นรุ่นแรก
อย่างไรก็ตามการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร การจัดการอีสปอร์ต ซึ่งถือเป็นหลักสูตรใหม่ของไทย ที่มีการเปิดสอนที่มรภ.สวนสุนันทาเป็นแห่งแรก เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การดำเนินการด้านต่าง ๆ จำเป็นต้องมีความพร้อมในทุก ๆด้าน รวมถึงมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ที่เข้ามาร่วมมือในการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพออกมารองรับตลาดแรงงาน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
ในส่วนหลักสูตรการจัดการอีสปอร์ตนี้ เป็นเรื่องน่ายินดีได้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตฯเป็นพันธมิตร เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ ให้มีการเรียนรู้จริงในการพัฒนางานกีฬาอีสปอร์ต สามารถใช้ความรู้ด้านการจัดการอีสปอร์ต ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการอีสปอร์ต
สำหรับกรอบและแนวทางของความร่วมมือนั้น มหาวิทยาลัยและสมาคมจะร่วมมือกันการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนางานวิชาการด้านการจัดการกีฬาอีสปอร์ต ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ และระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันจะร่วมมือกันในจัดการประชุม สัมมนา การฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทั้งสองหน่วยงานทางด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
นายสันติ กล่าวว่า สมาคมจะสนับสนุนบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้านการฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการอีสปอร์ต เพิ่มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ตลอดจนการศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงร่วมมือกันการจัดให้มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบห้องสมุดของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า และใช้อ้างอิง โดยมุ่งใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ขณะนี้สาขาการจัดการอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาตามระบบ TCAS รอบที่ 5 (รอบรับตรงอิสระ)ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.admission.ssru.ac.th หรือโทร.02-160-1182 และแฟนเพจ (facebook) สาขาการจัดการอีสปอร์ต มรภ.สวนสุนันทา

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s