TCL ส่งเสริมเยาวชนด้านดนตรี ร่วมจัดงาน M-Fest Music in power ดนตรีมีพลัง

TCL ส่งเสริมเยาวชนด้านดนตรี ร่วมจัดงาน M-Fest Music in power ดนตรีมีพลัง

 

1m-fest1

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด แบรนด์ หนึ่งในสามของโลก และหนึ่งเดียวในประเทศจีนที่สามารถผลิตโทรทัศน์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ และเป็นกลุ่มบริษัทระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสินค้าเทคโนโลยีระดับสูง และเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นทางอินเตอร์เน็ต โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยึดมั่นในกลยุทธ์หลักทางธุรกิจคือมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่างๆ ทั้ง สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา เยาวชน และศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

1m-fest4

นายทอมมี่ หยาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ทีซีแอลมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม จะเห็นได้ว่าทีซีแอลเองก็จัดกิจกรรมคืนกำไร หรือ ตอบแทนสังคมอยู่เป็นประจำทุกเดือน อีกทั้งยังเน้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตอาสา โดยล่าสุดทีซีแอลได้ร่วมกับโรงเรียนสอนดนตรีเมโลดี้พลัส (MelodyPlus) จัดงาน M-Fest Music in power ดนตรีมีพลัง ภายใต้ชื่อ “14 MELODY PLUS PRESENTED M-FEST2” เป็นการจัดการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสอนดนตรีเมโลดี้พลัส ทุกสาขา จัดขึ้นที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายทอมมี่ เปิดเผยเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ทีซีแอลเชื่อมั่นในโรงเรียนสอนดนตรีรูปแบบใหม่เมโลดี้พลัสที่นำหลักสูตร Alfred (อัลเฟรด) จากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหลักสูตรระดับมาตรฐานสากลที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคเอเชียมาใช้ และ หลักสูตรของโรงเรียนยังได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในด้านความรู้ เทคนิค ทักษะ และคุณภาพด้านดนตรี ที่คำนึงถึงความเป็นมืออาชีพของผู้เรียน อีกทั้งยังให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน จึงมีความเชื่อมั่นว่าเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพที่จะสามารถสร้างเยาวชนให้มีทักษะทางด้านดนตรี การแสดงควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการทำงานร่วมกัน การเข้าสังคม และการปรับทัศนคติ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน จึงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมโดยทีซีแอลสนับสนุนทุนการศึกษาและรางวัลให้กับน้องๆ เยาวชนกว่า 1 แสนบาท

1m-fest2

“ผมมองว่ากิจกรรมนี้เป็นอีกเวทีหนึ่งที่เด็กๆ จะได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ ทั้งด้านการแสดง และด้านดนตรี ทักษะต่างๆ พวกเขาจะได้ใช้อย่างเต็มที่ เป็นเสมือนแรงผลักดันให้เด็กๆ ทุกคนได้มองเห็นถึงก้าวต่อไปของตนเองว่าอยากจะไปถึงจุดไหนได้อย่างชัดเจนขึ้น MFest จึงนับเป็นเวทีที่ช่วยสร้างบทเรียนอันทรงคุณค่าและความหมายอันหลากหลายงดงาม  เด็กๆได้รู้จักการทำงานเป็นทีมเวิร์ค ได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพราะการรวมตัวเป็นกลุ่มต้องมีทั้งการกำกับบทบาท การเรียนรู้จุดเด่น จุดแข็งของแต่ละคนเพื่อดึงความสามารถนั้นออกมาให้มากที่สุด สิ่งเหล่านี้จะทำให้เยาวชนเกิดการพัฒนาทักษะด้านดนตรีการแสดง นอกจากนี้ยังเสริมสร้างทักษะด้านสังคมให้พวกเขาอีกด้วย”

กรรมการผู้จัดการ ระบุว่า แม้ว่าทีซีแอลจะเป็นบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่เราก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกด้าน เรามองว่าการพัฒนาคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาและเจริญเติบโตทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ควบคู่กันไป

1mfest3

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s