รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์  เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ“สร้างนวัตกรรม บนฐานการวิจัย” PLC & Log book (สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ) 

รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์  เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ“สร้างนวัตกรรม บนฐานการวิจัย”

PLC & Log book (สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ) 

 

1book2

          รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์  ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน & ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ“สร้างนวัตกรรม บนฐานการวิจัย” PLC & Log book (สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ) พร้อมฟังการเสวนาในหัวข้อ “สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย PLC & Log book”  และ “ปฏิรูปการสร้างนวัตกรรมของ คนไทย 4.0 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โดยมี รศ. พเยาว์ ยินดีสุข ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแขกรับเชิญอาทิ นายฐานันดร์ ไบรนางกูร ผอ.โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา, นางพัชรี  น้อยธิ ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (ครู คศ.4)  โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) และ นางรังสิมา จันทะโชติ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา จัดขึ้นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

1book1

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: