โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดตัว“ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด” อัจฉริยะแห่งการผสมผสานสู่ความเป็นเลิศ ด้านการผ่าตัดผู้ป่วยโรคซับซ้อน ทางหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดตัว“ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด”

อัจฉริยะแห่งการผสมผสานสู่ความเป็นเลิศ ด้านการผ่าตัดผู้ป่วยโรคซับซ้อน

ทางหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก

 

1hospital1

กรุงเทพฯ 19 มีนาคม 2562– ด้วยพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยทุกระดับ ให้ได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน ทรงมีพระดำริให้ขยายการให้บริการจากโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งเป็นสถาบันการแพทย์ครบวงจร และสร้างโรงพยาบาลส่วนต่อขยายมายังอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีศูนย์หัวใจและหลอดเลือดเป็นหนึ่งในศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ที่มีศักยภาพในการรองรับดูแลผู้ป่วยหัวใจครบทุกสาขาและครบวงจร โดยในปี 2562 นี้ ทางศูนย์หัวใจและหลอดเลือดได้เปิดให้บริการ ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด (Hybrid Endovascular Operating Theatre) อัจฉริยะแห่งการผสมผสานห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดรวมกับห้องผ่าตัดที่ทันสมัย เพื่อการทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพของศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ อายุรแพทย์หัวใจ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล นักเทคโนโลยีหัวใจเชี่ยวชาญด้านเครื่องหัวใจและปอดเทียม และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนให้ได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และทันเวลา พร้อมเทคโนโลยีล่าสุดเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว แบบ flex move พร้อมระบบการเคลื่อนที่ของ C-arm เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระรอบตัวผู้ป่วยและทุกตำแหน่งของห้องผ่าตัด ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ 58 นิ้วทำให้สามารถแสดงภาพหลอดเลือดได้อย่างชัดเจน พร้อมด้วยเทคนิคพิเศษในการเก็บข้อมูลภาพได้ทั้งขณะหมุนไป    และกลับ สามารถนำภาพจากเครื่อง CT และ MRI มาสร้างเป็นภาพ 3 มิติ เพื่อกำหนดตำแหน่งหลอดเลือดได้อย่างแม่นยำ (Vascular Navigation) เพิ่มศักยภาพในด้านการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก ให้ได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

1hospital2

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า “ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตและเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงเป็นอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 ระบุว่า มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้เฉลี่ย    วันละ 150 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดตั้งศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นหนึ่งในศูนย์แห่งความเป็นเลิศทั้งในด้านการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วย ควบคู่กับการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการรักษาใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญของประเทศ เปิดให้บริการตรวจรักษาอยู่ที่อาคาร  ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายในศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 ให้บริการตรวจรักษาแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพหัวใจ การตรวจวินิจฉัยโรค การตรวจรักษาทางห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ด้วยเทคโนโลยีเครื่องตรวจสวนหลอดเลือดชนิดระนาบเดียวเครื่องแรกในอาเซียนไปจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และการส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกัน   ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ และทีมแพทย์หัวใจที่เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชม”

“ในปี 2562 นี้ เป็นปีที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการเปิดดำเนินงาน ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาจึงได้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ และนวัตกรรมการรักษาเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยได้อย่างครบวงจรมากขึ้น ซึ่งในส่วนของศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ได้เปิดบริการ “ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรม ที่เรามุ่งพัฒนาเพื่อรองรับการผ่าตัดในผู้ป่วนที่มีโรคซับซ้อนทางหัวใจ    หลอดเลือด และทรวงอก ให้ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยอย่างสูงสุด”

1hospital3

ด้าน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกร ที่ปรึกษาประจำศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวว่า “ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด เป็นนวัตกรรมการผสมผสานเทคโนโลยีการสวนหัวใจและหลอดเลือด รวมเข้ากับห้องผ่าตัดที่ทันสมัย      เพื่อการทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพของด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนให้ได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ความอัจฉริยะของห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด คือ เป็นที่รวมของสุดยอดเทคโนโลยีของการผ่าตัดเข้ากับเทคโนโลยีทางด้านภาพรังสีช่วยให้การผ่าตัดในบริเวณที่ผ่าตัดในบริเวณที่ผ่าตัดยากสามารถทำได้อย่างราบรื่นปลอดภัยมากขึ้น เช่น การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนโค้ง (Aortic Arch Surgery) ซึ่งเดิมเป็นการผ่าตัดที่อันตราย ผ่าตัดยาก อัตราการเสียชีวิตจากการผ่าตัดค่อนข้างสูง เมื่อใช้เทคนิคการผ่าตัดรวมกับการใช้อุปกรณ์หลอดเลือดเทียมแบบขดลวดหุ้มกราฟ (Aortic Stent Graft) ร่วมกับเทคโนโลยีห้องผ่าตัดไฮบริด ช่วยลดระยะเวลาการผ่ตัด ลดอัตราการเสียชีวิตและพิการหลังผ่าตัด เป็นต้น นอกจากนี้ ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด ยังมีระบบนำทางที่สามารถกำหนดตำแหน่งการรักษาได้อย่างแม่นยำ และจดจำตำแหน่งจากการถ่ายภาพรังสีครั้งล่าสุดได้ เมื่อมีการเปลี่ยนตำแหน่งผู้ป่วย ก็สามารถอ้างอิงจากจุดเดิมได้โดยไม่ต้องถ่ายภาพทางรังสีใหม่ ลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับ พร้อมระบบเชื่อมต่อสัญญาณข้อมูลจากฐานข้อมูล       ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งผลการตรวจ ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลภาพอัลตราซาวด์หัวใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจของแพทย์ระหว่างการผ่าตัดได้ตลอดเวลา รวมถึงมีเทคโนโลยีการประชุมทางไกลแบบ Real Time สำหรับการปรึกษาทีมแพทย์จากภายนอกขณะผ่าตัดได้ตลอดเวลา”

นายแพทย์สุขสันต์ กนกศิลป์ แพทย์ที่ปรึกษาอาวุโสและศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า “ด้วยทีมแพทย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงบุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดรวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยของศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทำให้เรามีศักยภาพที่จะสามารถทำหัตถการได้ครอบคลุม ทั้งในกลุ่มการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจที่เป็นการผ่าตัดแบบเปิด (Open Heart Surgery) ซึ่งเราใช้คือเครื่องหัวใจและปอดเทียม โดยนักเทคโนโลยีหัวใจที่ได้รับ      การฝึกฝนอย่างจริงจังและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถควบคุมเครื่องได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ห้องนี้ยังสามารถใช้ในการผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องอก (Thoracic Aortic Aneurysm) และในช่องท้อง (Abdominal Aortic Aneurysm) การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติค (Aortic valve) แบบไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอก ลดอัตราการเสียชีวิตและพิการ ในกลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอก การผ่าตัดหัวใจแบบแผลเล็ก ลุกล้ำร่างกายน้อย เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เร็ว ระยะเวลาพักรักษาตัว    ในโรงพยาบาลสั้นลง เจ็บแผลน้อยลง กลับไปมีกิจวัตรประจำวันได้เร็วขึ้น การผ่าตัดมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ในระยะที่ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กมาก ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีของห้องผ่าตัดไฮบริด สามารถกำหนดตำแหน่งของก้อนมะเร็งขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้สามารถเก็บรักษาเนื้อปอดที่ดีไว้ได้ บาดแผลเล็ก เจ็บน้อย ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว สามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้เร็วกว่าวิธีผ่าตัดแบบแผลเปิด และการผ่าตัดหัวใจเด็กที่มีความซับซ้อน เทคโนโลยีห้องผ่าตัดไฮบริดจะช่วยลดระยะเวลาการผ่าตัด ลดอันตรายจากการผ่าตัด ช่วยให้อัตราการเสียชีวิต    และพิการหลังการผ่าตัดลดลง เช่น หัตถการในการปิดรูติดต่อระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกกับหลอดเลือดแดงที่ปอดในเด็กเล็ก (PDA) ร่วมกับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด สำหรับโรคหัวใจพิการแบบซับซ้อน ช่วยให้ระยะเวลาการผ่าตัดสั้นลง และผลการผ่าตัดดีขึ้นอย่างชัดเจน”

เทคโนโลยีห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริดที่ทันสมัยนี้ช่วยให้แพทย์หลายสาขาความเชี่ยวชาญ สามารถร่วมมือให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือด และโรคทางทรวงอกที่ซับซ้อนได้อย่างกลมกลืน ลดระยะเวลาการผ่าตัด ลดอัตราการเสียชีวิตหรือพิการหลังผ่าตัด     ช่วยในการรักษาโรคที่ยุ่งยากได้ ทำให้ผลการผ่าตัดดีขึ้น เป็นที่พึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอกทั้งในผู้ใหญ่และเด็กได้     อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด เปิดให้บริการอยู่ที่อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์  เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดที่แพทย์วินิจฉัยพบว่ามีข้อบ่งชี้   ที่ต้องทำหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดทางห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด หรือ ต้องเข้ารับการผ่าตัดและรักษาในกลุ่มโรค  ที่ซับซ้อน ทางหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอกสำหรับผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ และสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่สถานพยาบาลต้นสังกัดสามารถส่งต่อผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษา สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ โดยมีแพทย์เฉพาะทางหัวใจและหลอดเลือดคอยให้คำปรึกษาและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่สายด่วนโรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  โทร. 06 4585 5197

1hospital4

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: