โครงการ “ต้นกล้า ตากล้อง” โดย ททท.ฝึกทักษะการถ่ายภาพให้นักเรียนโรงเรียน Mary Chapman

โครงการ “ต้นกล้า ตากล้อง” โดย ททท.ฝึกทักษะการถ่ายภาพ

ให้นักเรียนโรงเรียน Mary Chapman

132

คุณสุเทพ ช่วยปัญญา วิทยากรต้นกล้า ตากล้องและเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ต้นกล้า ตากล้อง” ในโรงเรียน Mary Chapman สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์การถ่ายภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ให้มีมุมมองในการถ่ายภาพเป็นของตนเองโดยมี คุณชาธร โชคภัทระ และสุรศักดิ์ ตราภูมิ เป็นวิทยากรร่วมโครงการให้กับเยาวชนนักเรียนผู้พิการทางหูได้เกิดทักษะการถ่ายภาพเกิดจิตสำนึก รักวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของประเทศทั้งเป็นการส่งเสริมและเป็นการถ่ายทอดเผยแพร่ ผ่านภาพถ่ายในมุมมองของคนพิการทางหู อาทิเช่น การถ่ายภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและแหล่งท่องเที่ยว โครางการนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนผู้พิการมีประสบการณ์การถ่ายภาพและเป็นโอกาสสร้างอาชีพได้ต่อไป

42

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ฝึกทักษะสร้างจิตนาการณ์ให้เยาวชนนักเรียนผู้พิการได้มีการแสดงออกบนรูปถ่ายของตนเอง

• เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างสรรค์วงการถ่ายภาพผ่านกิจกรรมให้พัฒนายิ่งขึ้น
• เพื่อสร้างการรับรู้กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของการท่องเที่ยว และเสริมสร้าง จิตสำนึกรักการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มเยาวชนนักเรียนที่เข้าโครงการและบุคคลทั่วไป
• เพื่อส่งเสริมวงการถ่ายภาพให้เกิดความหลากหลาย ในรูปแบบของการถ่ายภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี ของกลุ่มเยาวชนนักเรียนผู้พิการในประเทศอาเซียน 10 ประเทศ
บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) …
กัมพูชา (Cambodia) …
อินโดนีเซีย (Indonesia) …
ลาว (Laos) …
มาเลเซีย (Malaysia) …
พม่า (Myanmar) …
ฟิลิปปินส์ (Philippines) …
สิงคโปร์ (Singapore) อีกด้วย

83

ภาพโดย กิตติพงศ์ รังสรรค์ปรีชา

โครงการต้นกล้าตากล้อง 84

ภาพโดย กิตติพงศ์ รังสรรค์ปรีชา

104

123

107

145

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: