“LIDO CONNECT” มุมมองใหม่บนการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่เปลี่ยนไป LOVEiS Ent พร้อมดูแล สร้างให้เป็นแหล่งศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง

“LIDO CONNECT” มุมมองใหม่บนการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่เปลี่ยอ่านเพิ่มเติม ““LIDO CONNECT” มุมมองใหม่บนการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่เปลี่ยนไป LOVEiS Ent พร้อมดูแล สร้างให้เป็นแหล่งศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง”