“กลุ่มเซ็นทรัล” จัดการแข่งขันจักรยานถ้วยพระราชทาน  “Central Group Cycling Championship 2019” ณ จังหวัดอยุธยา

 “กลุ่มเซ็นทรัล” จัดการแข่งขันจักรยานถ้วยพระราชทาน  “Ceอ่านเพิ่มเติม ” “กลุ่มเซ็นทรัล” จัดการแข่งขันจักรยานถ้วยพระราชทาน  “Central Group Cycling Championship 2019” ณ จังหวัดอยุธยา”