พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธาน  พิธีบวชเนกขัมมจาริณี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธาน 

พิธีบวชเนกขัมมจาริณี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร

 

23658650

 

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เนื่องในวโรกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีบวชเนกขัมมจาริณี พระขนิษฐา หม่อมหลวงสราลี กิติยากร  ณ วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

การออกบวชของ คุณน้ำผึ้ง (ม.ล.สราลี กิติยากร) ในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทุก ๆ พระองค์ และเป็นการทดแทนบุญคุณบิดา มารดา พร้อมทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่ทรงมีความเมตตากรุณาแก่หม่อมหลวงสราลีในทุกเรื่อง ดุจเช่นเดียวกับพระมารดา หม่อมหลวงสราลีมีความสำนึกในพระคุณหาที่สุดมิได้ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุก ๆ คน รวมถึงตัวเอง เพื่อให้มีจิตใจที่ผ่องใส และรู้แจ้งเห็นธรรม

โดยมีพระญาติ พระสหาย ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดและภริยา รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

 

23658655

23658608

23658649

23658653

23658648

23666765

23666721

23666766

23666751

23666750

23666787

23658541

23666785

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s