ฉลองเปิดยิ่งใหญ่ “เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3” โฉมใหม่ ‘Where Nature Meets Urban Living’ เติมธรรมชาติในทุกมิติให้ชีวิตคนเมือง  

ฉลองเปิดยิ่งใหญ่ “เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3” โฉมใหม่ ‘Wherอ่านเพิ่มเติม “ฉลองเปิดยิ่งใหญ่ “เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3” โฉมใหม่ ‘Where Nature Meets Urban Living’ เติมธรรมชาติในทุกมิติให้ชีวิตคนเมือง  “