ศิริราช ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยาย เรื่อง รู้ได้อย่างไรว่า…? วุ้นตาเสื่อม

ศิริราช ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยาย เรื่อง
 รู้ได้อย่างไรว่า…? วุ้นตาเสื่อม (ฟรี)
eye
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนและงานชี้นำสังคม เรื่อง รู้ได้อย่างไรว่า…? วุ้นตาเสื่อม โดย รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ม.มหิดล   และ
เรื่อง   การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดและการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด โดย  พว.เบญจวรรณ  พวงเพชร  คณะพยาบาลศาสตร์  ม.มหิดล  ในวันที่  24  พฤษภาคม  2561 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องบรรยายสุขุม ภัทราคม รพ.ศิริราช โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  0 2419 9054 (ธวัชชัย ศรีคล้ำ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: